top of page

YOGA & AIR ARTS HAMMOCK YOGA

Yoga ne demektir?

Hindistan’ın klasik dili olan Sanskrit dilinde, “Bir araya gelmek” ya da “bağlanmak” anlamında olan “yuj” kökeninden gelen yoga sözcüğü “birlik” demektir.Temelde sağlık, huzur ve mutluluğu en üst düzeye taşımayı hedefleyen bir yaşam sistemi olan yoga uygulaması Asanalar (Duruşlar), Pranayama (Nefes Egzersizleri) ve Meditasyon’un birleşiminden oluşur.

 Bu bağlamda yoga, kişinin benliği ile evrensel benliğin birliği olarak ele alınmakta ve bu birliğin, “ben” hissinin eridiği saf ve kusursuz bilinç haline neden olduğu belirtilmektedir. Bu çerçevede yoga; temel yaşam prensiplerini ve “gerçeği’’ parçalamadan, bütünüyle açıklayan “yaşam sistemi” olarak da ifade edilmektedir

 

Yoganın en çok kabul gören bir diğer amacı ise sağlıktır. Bu konudaki argümanlar; asanalarla dengelenen hormonlar, bedenden atılan toksinler, güçlenen kaslar ve nefes teknikleriyle zihnin de sakinleştirilmesi ile daha sağlıklı bir zihin yapısı/psikolojik hal yarattığı, zihin ve beden için sağlıklı oluşa katkıda bulunurken, aynı zamanda gündelik hayatın kalitesini artırdığı şeklindedir.

 

Günümüzde uygulanmakta olan klasik yoga Patanjali tarafından M.Ö. 200’lü yıllarda “Patanjali Yoga Sutraları’’ adlı kitapta derlenmiştir. Patanjali, yogayı sekiz adım (veya sekiz kollu sistem) halinde sistematize etmiştir. Bu sekiz adım, yoganın “kendini biliş ve birlik” hedefine götüren sistemdir.

Yoganın 8 basamağı olarak adlandırılan tüm bu talimatlar dizisi bize yogayı gerçek anlamda uygulamak ve özümsemek için yol gösterirler. Bu 8 basamak kişinin Yoga ile yaptığı yaşam yolculuğudur.

  1. Yama: Erdem yasaları ve evrensel sorumluluklar,

  2. Niyama: İç dış temizlik, saflaşma ve uyum yasaları,

  3. Asana: Hareket ve eylemle beden-zihin kontrolü, bedensel duruşlar,

  4. Pranayama: Nefesle yaşam gücünün dengelenmesi, güçlendirilmesi ve bilinç açılımı,

  5. Pratyahara: Beş duyunun içe çekilmesi, derinleşerek yüksek enerji kazanımı,

  6. Dharana: Konsantrasyon, enerjinin hedefe yönelik bilinçli kullanımı,

  7. Dhyana: Meditasyon,

  8. Samadhi: Bilinç üstüne ulaşma, Evrensel Bütünle “BİR” olma, kendini gerçekleştirme ve aydınlanma.

 

Hatha yoga nedir?

Asana, Pranayama ve Dhyana’nın kombinasyonunu HATHA Yoga’yı temsil eder. “HA “ Güneş “THA” ay enerjisi anlamına gelir.Bu iki enerjiyi dengelemek hata yoganın temel amacıdır. Günümüzde pratik edilen tüm Yoga Stilleri Hatha yoga’nın çeşitli formlarıdır.

Bilinen en yaygın Yoga stilleri; Iyengar , Ashtanga, Integral, Bikram, Power, Jıvamukti, Acro, Prana Flow, Kundalini, Shadow, Vinyasa, Yin, Restoratif, Hamile Yogası ve Çocuk Yogası'dır.

Air Arts Hammock Yoga nedir?

Geleneksel bir Yoga uygulamasını geliştirmek ve iyileştirmek için hamak desteğini kullanan, dikkatle geliştirilmiş bir Hatha Yoga yöntemidir. Yoga asanaları hem hamakta hem mat üzerinde pratik edilirken, nefes ve meditasyon pratikleri uygulanır. Patanjali'nin 8 basamaklı yolunda zorlu asanları hamak ile destekleyerek herkes için uygulanabilir hale getirir.Hamak ile öğrencinin içinde bulunduğu pozun yoğunluğunu hafifleterek pozu ideal haline getirmeye olanak sağlar ve öğrencinin kendisini zorlama ihtimali azalır. Iyengar yoganın ekolü ile sakatlıktan kurtulmaya yardım edebilir.Aynı zamanda havada olmanın verdiği özgürlük ve neşe ile saf sevincin yaşanmasına olanak sağlar.

Yoga bir felsefe veya inanç mıdır?

Çok tartışılmakla birlikte birçok kaynağa göre yoga bir din veya inanç sistemi değil; binlerce yıl önce ortaya çıkmış bir felsefe, bilimsel altyapısı olan uygulamalı bir yaşama sanatıdır.

Bu felsefeyi uygulayan kişiye Yogi denir.

Dinler öncesinden beri uygulanan yoga sisteminde lider veya Tanrı’ya tapınma yoktur; sınıf, inanç, ırk, cinsiyet, olmayan, tüm insanlığa açık kültürel ve ruhsal sistemdir. Ödül veya ceza vadetmez; zorunlu ayin ve uygulaması yoktur, bireysel bir çalışmadır

YOGA & AIR ARTS YOGA: Liste
bottom of page