top of page
SİPARİŞ,ÖDEME ve İADE KOŞULLARI,KVKK,GİZLİLİK POLİTİKASI

İade Şart Ve Koşullar

• Teslimat tarihinden itibaren 14 gün içerisinde iade edilebilmektedir.

• Birden fazla ürün alımında iade edilecek ürünün fotoğrafını, ürün adedini ve iade nedenini sadece mail yolu ile bildirmeniz halinde iade kabul edilebilecektir.

( airartsacademy@gmail.com adresine göndermenizi rica ederiz. )

• İade edeceğiniz ürünün kullanılmamış ve kullanıcı tarafından kullanım hatası sonucu zarar görmemiş ( delik, yırtık ,leke vb..gibi ) olması gerekmektedir. Bu tür durumlarda ürün iade alınamamaktadır.

Ödeme tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde cayma hakkı ile iade edilebilir. İade ile ilgili talep AAA’ya mail yolu ile iletildiği takdirde değerlendirmeye alınıp , hizmet bedeli 30 gün içinde alıcının banka hesabına aktarılır.  14 (ondört) günlük cayma süresi dolmaksızın hizmetin ifasına başlanması durumu 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15.1.h. Bendi uyarınca “Cayma Hakkının İstisnası” niteliği taşıdığından, 14 (ondört) günlük cayma süresi dolmaksızın hizmetin ifasına başlanması ve Üye’nin Hizmet’I kullanması halinde bu durum 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15.1.h. Bendi uyarınca “Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler” kapsamında değerlendirileceğinden, ilgili hizmeti kullanması ile birlikte ALICI cayma hakkını kullanamayacaktır.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

​Kişisel verilerin işlenmesi aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında gerçekleştirilecek aydınlatma yükümlülüğü sırasında uyulacak usul ve esasları belirleyen “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” kapsamında hazırlanmıştır.

Şirketimiz, 6698 Sayılı Kanun’da tanımlandığı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatını haizdir. Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine özen göstermekteyiz. Kişisel verileriniz aşağıdaki kapsamda işlenmektedir.

Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

Şirketimiz Mamacademy Ltd. Şti Dan. San. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusudur”.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz şirketimiz tarafından sağlanan ürünler, hizmetler, ticari faaliyetler, insan kaynakları faaliyetleri ve tesis/bina/saha güvenlik önlemleri kapsamında toplanıp saklanmaktadır. Güvenlik amacıyla bina girişlerinde ziyaretçi kaydı alınıp açık ve kapalı alanlar güvenlik kamerası ile izlenmektedir.

Toplanan bütünün kişisel veriler hukuki ve ticari gereklerden dolayı şirketimiz veri envanterinde belirlenen süreler doğrultusunda işlenmeye devam etmektedir.

Eğitime kayıt olan kişi AirArtsAcademy eğitim öğretim faaliyetleri kapsamında alınan ses, görüntü ve video kayıtlarının ve aynı zamanda kendi paylaşımlarının AirArtsAcademy Lisanslı Stüdyolarda ve bağlı kurum ve kuruluşlarca kullanılan kurumsal internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında yayınlanmasına izin verdiğini kabul etmiş olur.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel Verileriniz, ilgili mevzuat kapsamında işveren olarak; dolaylı/doğrudan yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz ya da bağlı ortaklıklarımız, şirketimizce hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da işbirliği yapılan ya da proje/program/finansman ortağı olunan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası, kamu/özel kurum ve kuruluşlar, şirketler ve sair 3. kişi ya da kuruluşlara aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz sözlü, yazılı ve elektronik ortamlarda otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle toplanıp saklanmaktadır.

Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Şirketimize müracaat ederek 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesi uyarınca; kişisel verilerinizin işlenip islenmediğini, şayet islenmişse, buna ilişkin bilgileri, islenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını ve söz konusu verilerin aktarıldığı yurt içinde veya yurt dışındaki 3. kişileri öğrenme, kişisel verileriniz eksik ya da yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini, kişisel verilerinizin Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini ya da yok edilmesini ve bu kapsamda şirketimizce yapılan işlemlerin bilgilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme, kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde buna itiraz etme ve kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip bulunmaktasınız.

6698 Sayılı Kanun’da yer aldığı şekli ile burada belirtilen haklarınızı 07.10.2016 tarihinden itibaren kullanmanız mümkün olacaktır. Ancak taleplerinizin yerine getirilmesi için şirketimizce yapılacak masrafları 6698 Sayılı Kanun’un “Veri Sorumlusuna Başvuru” başlıklı 13. maddesinde belirtilen esaslar uyarınca tarafınızdan talep etme hakkımız saklıdır.

 

Gizlilik Politikası

​Hem bizim hem sizin güvenliğiniz açısından gizliliğinin korunması son derece önemlidir. Bu politika kullanım koşulları ile birlikte tarafınızdan sunulacak bilgiler, tarafımızdan işlenecek bilgilerin korunmasına ilişkindir. Bu kapsamda lütfen “Kullanım Koşulları” nı ve aşağıda yer alan bilgileri dikkatlice okuyunuz.

Aşağıda yer alan bilgilendirme, hüküm ve koşullar kişisel bilgilerin korunması fikri ve sınai haklar ve bunlara ilişkin yasal düzenlemelere tabidir. Tarafınıza ait bilgileri depolayabilir ve işleyebiliriz, bu bilgiler; tarafınızca sitede yer alan formların doldurulması, ileride talep edebileceğiniz hizmetlere ilişkin form doldurulması sizinle iletişime geçebilmemiz için göndermiş olduğumuz yazışma irtibat adresleri, siparişleriniz için girmiş olduğunuz bilgiler ve siteye giriş çıkış bilgileriniz konum bilgileriniz weblogs ve diğer iletişim bilgilerinden oluşmaktadır. Ayrıca bilgisayarınız ve IP adresiniz, işletim sisteminiz ve tarayıcı tipinize ilişkin bilgileri reklamlarımız için toplayabiliriz. Aynı amaçla genel internet kullanımız ile ilgili olarak cookie kullanımıyla bilgi edinebiliriz. Bu durum sitenin geliştirilmesi ve daha kişisel hizmet sunabilmemiz için bize yardımcı olmaktadır. Siteyi kullanmanız halinde cookie kulanımına izin vermiş olmaktasınız. Siteyi kullanmak ve kişisel bilgilerinizi girmekle tarafınıza ait bilgilerin transfer depolama veya işlemeye tabi tutulacağını kabul etmiş olmaktasınız. Tarafınızca sunulacak bilgilerin yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca büyük bir gizlilikle korunacağını beyan ederiz. Ancak belirtmek isteriz ki internet kullanımı tamamen güvenli değildir. Kişisel bilgilerinizin korunması için mümkün olan en yüksek çabayı göstermemize karşın tarafınızca girilen bilgilerin güvenliğini bu kapsamda garanti edememekteyiz, söz konusu bilgilerin girilmesi sizin sorumluluğunuzdadır. Bilgilerinizi aldığımızda yetkisiz erişimlerin engellenmesi için çok sıkı tedbirler uygulanacağını belirtmek isteriz.

Sizden aldığımız bilgileri aşağıdaki şekillerde kullanacağız;

i. Sitemizin içeriğinin siz ve bilgisayarınız için en iyi şekilde sunumunu sağlamak.

ii. İzin vermiş olmanız halinde ürünlerimiz,hizmetlerimiz ve taleplerinize uygun olarak ilginizi çekebildiğni düşündüğümüz ürün ve hizmetlerimizle ilgili olarak tarafınıza bildirimde bulunulması.

iii. Yapmış olduğunuz alım ve siparişlerle ilgili olarak tarafınıza göndermekle yükümlü olduğumuz sözleşme ve bilgilendirmenin size ulaştırılabilmesi.

iv. Tercih etmeniz halinde,hizmetlerimizin interaktif özellikleri ile ilgili olarak katılımınızın sağlanması.

v. Sizi sitede yer alan hizmetlerde yapılan değişiklikler hakkında bilgilendiririz.

Tarafınıza ait bilgileri, şirketleriniz, grup şirketleriniz, iştirakleriniz ile paylaşabiliriz. Ayrıca tarafınıza ait kişisel bilgileri aşağıda yer alan şartların varlığı halinde üçüncü kişiler ile de paylaşabiliriz.

i.Kişisel bilgilerinizin paylaşılmasını gerektirecek bir birleşme yada devralma işlemi olması halinde,

ii.Şirketimizin tüm varlıkları ile birlikte satılması halinde,

iii.Yasal bir zorunluluk olması halinde.

Bu hükümler başka şirket yada kuruluşlarla dolandırıcılığın engelenmesi ve kredi riskinin düşürülmesi amacı ile paylaşılabilir.

Bu Güvenlik ve Gizlilik Hükümleri Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve uluslararası ilgili mevzuata tabi olup, ihtilaf halinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

Burada yer alan güvenlik ve gizlilik politikasında yapılacak değişiklikler bu sitede ilan edilecektir.

Saygılarımızla

AirArtsAcademy / MAMACADEMY Spor Dan.San ve Tic.Ltd.Şti.

bottom of page